Άμμος φίλτρων ΕΝ 12904

Η χαλαζιακή άμμος φίλτρων νερού, εισάγεται από τον οίκο Filcom b.v. της Ολλανδίας, που ανήκει στον όμιλο Sibelco, δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και επεξεργασία διαβαθμισμένης χαλαζιακής άμμου για φίλτρα, δομικές και βιομηχανικές εφαρμογές, από το 1930.

Η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή διαδικασία εναρμονίζεται με το πρότυπο ISO 9001:2008 ενώ η δυναμικότητα των δυο εργοστασίων σε Papendrecht και Wessem ξεπερνά τους 150.000 ΤΝ ετησίως.

Η χαλαζιακή άμμος Filcom διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις καταλληλότητας για επεξεργασία νερού και χρησιμοποιείται με επιτυχία σε χιλιάδες εγκαταστάσεις φίλτρανσης, από οικιακές πισίνες μέχρι κολυμβητήρια, υδραγωγεία και μεγάλες μονάδες επεξεργασίας νερού σε όλο τον κόσμο.
Η χαλαζιακή άμμος Filcom είναι φυσική και όχι θραυστή, με στρογγυλεμένους κόκκους, απολύτως κατάλληλη για διύλιση νερού. Προέρχεται από επιλεγμένη πρώτη ύλη υψηλής χημική καθαρότητας SiO2 96,5 % και εξαιρετικής σκληρότητας 7 Mohs. H απώλεια βάρους της μετά την 24ωρη παραμονή σε διάλυμα HCl πυκνότητας 20% είναι μικρότερη του 2%. Η επεξεργασία της περιλαμβάνει πλύσιμο, ξήρανση με χρήση φυσικού αερίου (feuergetrocknet) και ειδική κοκκομετρική διαβάθμιση βάσει τoυ προτύπου EN 12904 για την επεξεργασία πόσιμου νερού.Είναι πλήρως απαλλαγμένη από σκόνη και επικίνδυνες προσμίξεις (μίκα κλπ).

Συνοδεύεται από πλήρεις τεχνικές αναλύaσεις (TDS), δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) και πιστοποιητικό καταλληλότητας για επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από το ινστιτούτο KIWA της Ολλανδίας.

 

[divider top=”0″]

[divider top=”0″]

Η εταιρία μας εκπροσωπεί τον οίκο Filcom στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια και διατηρεί μόνιμη παρακαταθήκη χαλαζιακής άμμου όλων των κοκκομετριών σε ποσότητες ικανές ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς.