Ανθρακίτης φίλτρων ΕΝ 12909

Ο ανθρακίτης είναι απολύτως φυσικό ορυκτό υλικό που χρησιμοποιείται για την διύλιση του νερού. Τοποθετείται ως ανώτατη στρώση ύψους 300mm σε πολυστρωματικά φίλτρα άμμου ή σε μια στρώση ύψους τουλάχιστον 500mm όταν αποτελεί το μοναδικό μέσο φίλτρανσης.

 

 

 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα

Υψηλή αντοχή στην τριβή
Απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ των στρώσεων του φίλτρου μετά το backwashing
Χαμηλή τάση συσσωμάτωσης των κόκκων
Χαμηλότερη απώλεια πίεσης
Υψηλότερη δυνατότητα κατακράτησης στερεών
Χαμηλότερη αντίσταση αρχικού φίλτρου
Υψηλότερη ταχύτητα φίλτρου
Υψηλότερη ποιότητα φίλτρανσης
Κατακράτηση βαρέων μετάλλων και πυριτικού οξέως
Μικρότερη συχνότητα backwashing
Δεν συσσωματώνονται οι κόκκοι του με τις ενώσεις σιδήρου, μαγνησίου και ασβεστίου

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bulk density( kg/m³): 820
Special gravity (g/cm3): 1.4-1.6
Mohs Hardness: 3-4
Break Rate: < 0.7%
Wear Rate: < 0.5%
Acid Solubility: < 3%
Fixed carbon: 90% min (moisture & ash free)
Volatile matter: 6-7%
Total sulfur: < 1%
Moisture: < 3%

[divider top=”0″]

[divider top=”0″]

Διαθέσιμες κοκκομετρίες

0,6 – 1,6mm
1,4 – 2,5mm
2,0 – 4,0mm
3,5 – 7,0mm

 

Συσκευασία

πλαστικοί σάκκοι 25kg σε παλέτες
big bags 750kg