Γυάλινη άμμος

Το νέο πληρωτικό υλικό για αμμόφιλτρα
Υψηλή ποιότητα φίλτρανσης.
Χαμηλή πυνκότητα που συνεπάγεται 15% λιγότερη
ποσότητα σε σχέση με τη χαλαζιακή άμμο.
Αυξημένη διαύγεια στο νερό.
Λιγότερα backwash
εξοικονόμηση νερού & ενέργειας.
Μείωση κατανάλωσης χημικών.
Ανακυκλωμένο υλικό – φιλικό στο περιβάλλον.
Ασφαλές στη χρήση – χωρίς αιχμές.

 

 

 

[divider top=”0″]

[divider top=”0″]

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
[divider top=”0″]

[divider top=”0″]

 

Τεχνικά δελτία & πιστοποιητικά
[divider top=”0″]

[divider top=”0″]