Δειγματολόγιο Qsand

Φυσική αμμος

 

 

 Έγχρωμη άμμος