Δολομίτης ΕΝ1017 / DIN 2000

Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της σκληρότητας / αλκαλικότητας του νερού που προέρχεται από αφαλάτωση.Προέρχεται από επιλεγμένους όγκους δολομίτη και αποτελείται από σφαιρικούς κόκκους διαφόρων διαβαθμίσεων.

Ο δολομιτης AKDOLIT που εισάγουμε συμορφώνεται πλήρως με τους γερμανικούς κανονισμούς DIN EN 1017, επεξεργασίας πόσιμου νερού, και DIN2000.

 

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Χημική σύνθεση

CaCO3 CaO MgO MgCO3 Fe2O3 Al2O3 SiO2 H2O
% 68,9 1,4 25,4 0,6 0,6 0,6 0,3 2,7

 

Σκλήρυνση

Ανά g/m3 CO2 0,1 odH
Ανά mol/m3 CO2 0,33 mol/m3 Ca2+
Ανά mol/m3 CO2 0,33 mol/m3 Mg2+
Ανά mol/m3 CO2 1,33 mol/m3 HCO3

[divider top=”0″]

[divider top=”0″]

Διαθέσιμες κοκκομετρίες

0,5-1,2mm
0,5-2,5mm
2,0-4,5mm
4,0-7,0mm

 

Συσκευασία

Πλαστικοί σάκκοι 25kg σε παλέτες