Ενεργός άνθρακας ΕΝ 12915

Ο ενεργός άνθρακας είναι εξαιρετικά πορώδες υλικό, με πολύ μεγάλη εσωτερική επιφάνεια που κυμαίνεται μεταξύ 600 – 1500m2 / gr, χάρη στην οποία δύναται να κατακρατά πλήθος ουσιών από υγρές ή αέριες μάζες.
Παράγεται από διάφορες πρώτες ύλες όπως ξυλάνθρακα (charcoal), ορυκτό άνθρακα (bituminous coal), φλοιό καρύδας (coconut carbon)
Ως τελικό προϊόν διατίθεται συνήθως στις εξής μορφές: κοκκώδη (granular), κυλινδρική (extruded / pellet) και σκόνη (powder).

Η ικανότητα προσρόφησης εξαρτάται από την πρώτη ύλη από την οποία προέρχεται, από την επεξεργασία που υφίσταται.

Κύριες εφαρμογές του είναι:

Απόσμηση και αποχρωματισμός υγρών

Αποχλωρίωση, κατακράτηση βαρέων μετάλλων και οργανικών υλών του νερού

Παραγωγή φαρμάκων και χημικών

Επεξεργασία αερίων

Επεξεργασία λυμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι διάφοροι τύποι ενεργού άνθρακα, εκτός από την προέλευσή τους διακρίνονται με βάση τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές τους. Η απορροφητικότητα του ενεργού άνθρακα εξαρτάται από το μέγεθος και τη δομή των πόρων του και προσδιορίζεται με συγκεκριμένες μεθόδους.

 

Μέγεθος πόρων (particle size)
Η σωστή κατανομή της διαμέτρου των πόρων είναι απαραίτητη προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία προσρόφησης παρέχοντας χώρο και τα απαραίτητα κανάλια μεταφοράς της προσροφώμενης ουσίας.

 

Βαθμός ιωδίνης (iodine number)
Αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο απόδοσης του ενεργού άνθρακα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μετράται η ποσότητα απορροφούμενης ιωδίνης δίνοντας μια ιδέα για τον αριθμό των μικροπόρων και τη συσχέτιση με την εσωτερική επιφάνεια του υλικού.

 

Methylene blue number
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μετράται η προσροφούμενη ποσότητα Methylene blue η οποία προσδιορίζει τον αριθμό των μεσο και μακρο πόρων του άνθρακα. Έτσι ορίζεται η ικανότητα κατακράτησης μεγάλων μορίων (χρώματα, χουμικά οξέα, απορρυπαντικά).
Ένας μέσος όρος γύρω στα 200mg/g υποδηλώνει καλή ποιότητα άνθρακα.

 

Εσωτερική επιφάνεια (BET surface)
Η ικανότητα προσρόφησης του άνθρακα είναι ανάλογη της εσωτερικής του επιφάνειας η οποία καθορίζεται από την «ενεργοποίηση» (θερμική κατεργασία) του υλικού.
Η εσωτερική επιφάνεια του ενεργού άνθρακα μετράται με τη μέθοδο που ανακάλυψαν οι Brunauer, Emmett & Teller. Εμποτίζοντας τον άνθρακα με υγρό άζωτο (-196oC), δημιουργείται στην επιφάνεια μια στρώση πάχους 1 μορίου αζώτου που καθιστά τη μέτρηση της επιφάνειας μετρήσιμη. Σε καλής ποιότητας άνθρακα, η μέση τιμή είναι τα 1000m2/gr .

 

Υγρασία (moisture content)
Είναι η ποσότητα νερού που ενυπάρχει στον άνθρακα σε κανονικές συνθήκες. Η φυσιολογικής της τιμή κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 %.

 

Dechlorination half value
Έτσι ορίζεται η δυνατότητα κατακράτησης χλωρίου και μετρά το ύψος της στρώσης ενεργού άνθρακα (εκφρασμένο σε cm) που απαιτείται προκειμένου να μειωθεί στο μισό (από 5ppm σε 2,5ppm) η περιεκτικότητα σε Cl2 ενός διαλύματος, με ροή 36m/h κατά τη διάρκεια μισής ώρας.

 

Άλλες ιδιότητες που προσδιορίζουν την ποιότητα του άνθρακα είναι:
Η πυκνότητα, η περιεκτικότητά του σε στάχτη, και η σκληρότητά του.

 

[divider top=”0″]

[divider top=”0″]

 

Διαθέσιμες κοκκομετρίες

Ο άνθρακας διατίθεται στις κοκκομετρίες 6*12mesh, 8*30mesh, 12*40mesh αλλά και σε σκόνη. Επίσης διαθέτουμε άνθρακα σε μορφή pellet για φίλτρα αερίων.

 

Συσκευασία

Σάκοι 20 / 25 kg σε παλέτες
Μεγάσακοι (big bags) 500 kg