Πυριτική παιπάλη

Η πυριτική παιπάλη (silica flour) παράγεται από κονιοποίηση επιλεγμένης χαλαζιακής άμμου υψηλής καθαρότητας. Στη συνέχεια με χρήση αεροδιαχωριστών διαβαθμίζεται σε κοκκομετρίες. Χάρη στις εξαιρετικές της ιδιότητες που είναι η χημική αδράνεια, η χαμηλή απορροφητικότητα, το λευκό χρώμα, η απόλυτη διαβάθμιση και η εξαιρετική σκληρότητα αποτελεί το ιδανικό filler στην παραγωγή σιλικόνης, χρωμάτων, διαφόρων κονιαμάτων καθώς και σε ρητινικές και άλλες εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών (ρητινούχα δάπεδα κλπ).Πρόκειται για υψηλής καθαρότητας υλικό με χημική σύνθεση

 

 

 

 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 K2O CaO
% 99,5 0,03 0,2 0,03 0,05 0,02

Σκληρότητα 7 mohs

Διαθέσιμες Κοκκομετρίες

MILISSIL

D50 = 49μm
D50 = 33μm
D50 = 35μm
D50 = 22μm

Μ006    D50=40μm
Μ0010   D50 = 30μm