Γρανάτης ΕΝ 12910

Η άμμος και το χαλίκι φίλτρων garnet είναι φυσικά (όχι θραυστά) και αποτελούνται από στρογγυλεμένους και όχι γωνιώδεις κόκκους, κατά συνέπεια είναι κατάλληλα για διύλιση νερού. Αποτελούν πληρωτικά υλικά φίλτρων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη χαλαζιακή άμμο και τον ανθρακίτη για την κατακράτηση στερεών σωματιδίων ελάχιστης διαμέτρου 1μm.Παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12910 σε εγκαταστάσεις που πληρούν τις προδιαγραφές διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000. Στην Ελλάδα εισάγονται επεξεργασμένα και συσκευασμένα και συνοδεύονται από πληρεις τεχνικές προδιαγραφές (TDS) και φυλλάδιο ασφαλείας υλικού (MSDS).

 

 

 

 

[divider top=”0″]

[divider top=”0″]